Dry needling en zwangerschap

Een snelle en effectieve manier om bekkenpijn te verminderen

Dry needling is een steeds vaker gebruikte methode om pijn in de spieren aan te pakken. Ook tijdens de zwangerschap is er een aantal spieren die makkelijk in de kramp willen schieten die een vervelende last kunnen veroorzaken. Denk aan pijn in de rug, rondom de SI gewrichten, liezen, heupen, billen en benen. Deze pijn kan je ervaren bij het opstaan, omdraaien in bed, weg lopen, het lopen zelf enz.

Omdat dry needling relatief nieuw is, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van dry needling tijdens de zwangerschap. Dry needling wordt vaak afgeraden om te voorkomen dat dry needling als oorzaak wordt aangewezen als er iets mis gaat met de zwangerschap, bijvoorbeeld in de periode na een behandeling (miskraam, vroeg geboorte, overlijden).

Hieronder onderbouw ik waarom ik wel dry needling gebruik vanaf het tweede simester van de zwangerschap. Hiervoor maak ik gebruik van de onderzoeken die er zijn over acupunctuur en met behulp van een collega uit Leiden (Cecile Röst) die dry needling veelvuldig gebruikt bij zwangeren. Om meer inzicht te krijgen doet ze hier zelf ook onderzoek naar.

Dry needling helpt snel en effectief, is veelvuldig getest en er zijn geen bijwerkingen gemeld.

Er is een goede reden om er geen absolute maar een relatieve contra-indicatie van te maken. Als we de literatuur induiken blijkt dat er geen studies zijn gedaan naar dry needling tijdens de zwangerschap. Er is wel veelvuldig studie gedaan naar acupunctuur tijdens de zwangerschap, gericht op veiligheid en effecten op bekkenpijn.

Recent westerse onderzoek is begonnen met het ontkrachten van historische mythen rondom het prikken van de verboden punten tijdens de zwangerschap. Na het herzien van 15 klinische onderzoeken met 7234 acupunctuur behandelingen bij 823 zwangere vrouwen werd er een gelijk aantal vroeggeboorten en doodgeborenen gevonden  onder de groep behandelde zwangeren en onder de onbehandelde controlegroep.

Zelfs wanneer een miskraam of een bevalling het beoogde doel was, toonden acupunctuur op de verboden punten geen mogelijkheid om een zwangerschap te beëindigen. Er is geen bewijs dat dry needling mogelijk abortieve effecten heeft.

Met toestemming van de moeder kan vanaf het tweede trimester dry needling worden toegepast. Dit is veelvuldig getest op zwangere vrouwen met een zeer goed resultaat. Er zijn geen bijwerkingen gemeld. Nooit heeft een moeder een miskraam gemeld na een behandeling met dry needling.

Uit een ander onderzoek kwam bovendien naar voren dat een standaardbehandeling plus acupunctuur voor een superieure vermindering van de pijnintensiteit in vergelijking met de andere twee groepen. En dit is ook de ervaring van collega’s die dry needling en oefeningen combineren. Er wordt al snel minder pijn ervaren.

De conclusie:

‘Op basis van de bestaande literatuur, suggereren noch APTA ( American Physiotherapie Assocciation) noch het Dry Needling Institute van AAMT dat dry needling moet worden vermeden bij zwangere vrouwen met pijn; dat wil zeggen dat dry needling tijdens de zwangerschap moet worden beschouwd als een voorzorgsmaatregel, niet als een absolute contra-indicatie.’

Twijfelt u aan de conclusie? Lees bijvoorbeeld het volledige artikel in het Engels en de veelheid aan publicaties waaraan gerefereerd wordt.

Pennick V, Liddle SD. Interventions for preventing and treating pelvic and back pain in pregnancy. Cochrane.

Database Syst Rev. 2013 Aug 1;(8):CD001139. doi:10.1002/14651858.CD001139.pub3. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev.2015;(9):CD001139. PubMed PMID: 23904227.